Bæredygtighed

Harmonie af Salifoura
Harmonie af Salifoura (100 x 140 cm, akryl og naturpigment på lærred)

Bæredygtig økonomisk, økologisk og social udvikling er en stor udfordring for alle lande. Burkina Faso er yderligere udfordret ved at have en meget ung befolkning, hvor 60% er under 20 år, og hvor antallet af mennesker i landet er steget fra omkring 4 mio. til ca. 17 mio. siden 1960. Stigningen fortsætter med over 3% om året. Over 60% af landets befolkning lever for under 2 US$ om dagen. Landets nyere historie har været konfliktfyldt med flere kup, og Burkina Faso har forsvaret sine grænser flere gange.

Traditionelt har befolkningen været i stand til at dyrke landet under ekstremt vanskelige klimatiske forhold, men i dag er det ikke muligt for Burkina Faso at brødføde befolkningen uden import af fødevarer. Ørkenlignende natur breder sig i det nordlige Bukina Faso. De tørre vinde fra Sahara -Hamattan- løfter i januar/februar støv og sand fra øknen højt over skyerne for at falde ned i Vestafrika bl.a. i Burkina Faso. Behovet for elektricitet stiger og vedvarende energikilder er endnu ikke udbredte. Derfor er det vanskeligt at stoppe befolkningens brug af trækul til kogning af mad med fældning af Savannens spredte træer til følge.

UNDP skriver, at Afrika er det kontinent, som vil blive ramt hårdest at klimaforandringer, både fordi der er udsigt til større forandringer, men også fordi landenes økonomier er afhængige af bl.a. landbrug, som er afhængig af klimaet.

Burkina Faso har mange modsatrettede behov at tage hånd om, hvorfor en kunstner som Salifoura giver håb til fremtiden ved sin motto “Intet liv uden harmoni”- Toute la vie nést rien sans harmonie- (S.O.s blog januar 2013). Hans billede Harmonie er malet i Burkinas jordfarver- rødt, okker, brunt - iblandet gyldent med ganske lidt hvidt og få kulører. Billedet er fredfyldt med lyse lodrette bånd og næsten geometriske figurer, der kunne være huse. Salifouras billeder omhandler ofte nødvendigheden af sameksistens, mellem mennesker, mellem natur og mennske og om at skabe et bæredygtigt samfund.

Det er en sameksistens, som kontinuerligt bliver sat på prøve af eksterne faktorer som klimaet, men også af menneskeskabte faktorer. Det kan være uroligheder i nabolandet Mali, der presser flygningestrømme ind i Burkina, eller globalt pres, som handelsbetingelser for afrikanske eksportvarer, som kaffe eller kakao. Alle disse faktorer sætter bæredytig udvikling under pres mange steder i Afrika.

Det kan undre, at et land som Burkina med 3031 solskinstimer om året (mod Danmarks 1603 timer) (climatemps.com) ikke har gjort større brug af solenergi som vedvarende energi. Verdensbanken estimerer, at kun ca. 10% af landbefolkningen syd for Sahara har adgang til elektricitet. Prisen for solceller har været høj i mange år, og adgang til vedvarende energi vil fortsat være dyr for mennekser, som lever for under 2 US$ om dagen. El-nettet er er ofte dårligt eller mangler helt i nogle områder, hvilket gør det mindre attraktivt for investorer at gå ind i denne sektor. Strømforsyningsprojekter har derfor i hovedreglen modtaget statstilskud og opererer med underskud. I begyndelsen af 00erne eksperimenterede nogle af Danidas sundhedsprojekter med at anskaffe solcelle-drevne køleskabe til sundhedsklinikker i Ghana til opbevaring af vacciner, som skal holdes kolde. Men solcellerne blev  stjålet og formodentligt solgt over grænsen til bl.a. Burkina Faso. Nu er prisen på solceller faldet, og Afrikas største solcellepark er under opførelse i Ghana (BBC).

 


Emner

Mental sundhed
Mental sundhed
Kvinders rettigheder
Kvinders rettigheder
Menneskerettigheder
Menneskerettigheder
Børnesoldater
Børnesoldater
Vand
Vand
Demokrati
Demokrati
Bæredygtighed
Bæredygtighed

Salifoura
Salifoura

f. 1976
Bor og arbejder i Ouagadougou, Burkina Faso


Relaterede sider

» Burkina Faso