Burkina Faso

Burkina Faso tidligere Øvre Volta ligger i Vestafrika med hovedstaden Ouagadougou (udtales wagadugu). Burkina Faso blev selvstændigt i 1960 efter 65 års fransk kolonistyre. Efter flere militærkup, sidst ledet af den nuværende præsident (Blaise Compaoré,1987), er der siden december 1990 til nu afholdt gentagne demokratiske flerparti valg, hvor Campaoré er blevet genvalgt -senest i 2010. Han har overlevet et kupforsøg, og han mæglede i 2006 imellem politiet og hæren for at stoppe deres væbnede konflikt.

Burkina Fasos møntenhed hedder den Vestafrikanske CFA Franc (Communante Financiere Africaine Franc). Den er fælles med Benin, Elfenbenskysten, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal og Togo (1 Euro = ca 650 CFA).

Burkina Faso deler grænser med seks andre lande. Mali i nord, hvis nuværende uroligheder med oprettelse af en muslimsk Sharia stat, har giver Burkina Faso tusindvis af flygtninge og flere grænsetræfninger. Elfenbenskysten i sydvest, Niger i øst samt, Ghana, Togo og Benin i syd. Klimaet er det meste af året tørt og varmt (30-35 gr.) med lav luftfugtighed. Det tørre klima udfordres yderligere af Saharas sydgående vinde kaldet “Hammatan”, der løfter støv og sand fra ørkenen højt op over skyerne og lader det falde som “sne” over dele af Vestafrika inklusive Burkina Faso i januar og februar.

Ca. 40% af befolkningen er tilhængere af traditionelle religioner, ca. 50% er muslimer og ca. 10% er kristne. Burkina Fasos befolkning er meget ung. Over halvdelen af befolkningen er under 20 år. Ca. 70% bor på landet i traditionelle lerklinede huse.

Drenge såvel som piger omskæres som led i et overgangsritual til voksenlivet. Præsidentens kone har brugt megen tid og mange kræfter på at ændre skikken for piger, så den fokuserer på undervisning og udelader det blodige og ødelæggende indgreb.

Landets økonomi er domineret af landbrug med bomuld som industriafgrøde og subsistens-landbrug til brødfødning af landbefolkningen. Bomuld var og er stadigt en traditionel afgrøde, hvor det har været kvinders arbejde at luge og plukke bomulden ved håndkraft, og manden har deltaget i høsten efter behov. Familiens arbejde var at rense bomulden for frøkapsler og planterester. Kvinderne farvede tråden, manden spandt tråden, og drengene vævede den. Stofferne blev vævet på meget smalle væve, hvor stofbanerne blev syet sammen til mandens vide skjorte og bukser. Enkelte kunstnere maler i dag deres billeder på et traditionelt fremstillet sammensyet bomuldslærred.

Traditionelt har Burkina Faso også opdrættet kvæg til eksport af kød og huder, og en mindre eksport finder stadigt sted i dag.Tsetstefluen har forhindret landene syd for Burkina i selv at have kvæg. I de fattige familier på landet  (ca. 65% af befolkningen) er de traditionelle opfattelser af, hvad kvinder og mænd kan beskæftige sig med stadig domierende. Kvinder er traditionelt underlagt ægtemanden og de ældre kvinders beslutninger, og arbejdslivet er meget kønsopdelt. Når fx bomuld nu er blevet en cash crop (penge afgrøde), og markerne er blevet meget store, indvirker det på kvindernes arbejdsliv og deres dyrkning af de traditionelle kornsorter, der skal ernære familien. De store industri-bomuldsmarker og de traditionelle små kornmarker skal luges samtidigt. Det resulterer ofte i, at kvinderne ikke når ud i deres kornmarker for at luge, og kornudbyttet bliver reduceret. Lidt efter lidt forsøger man at løse dette skisma ved at drenge og mænd overtager arbejdet på markerne med cash crops, så kvinderne kan koncentrere sig om husholdets afgrøder. Opløsningen af tidligere tiders arbejdsopdeling imellem kønnene, slår også igennem på andre felter, fx at piger nu får lov til at gå i skole m.m.

I dag er Burkina Faso dog et af de 10 fattigste lande i verden. På trods af dette har Burkina Faso været i stand til at fremme livsvilkårene for landets befolkning med øget adgang til grundskole, rent vand og sundhedsydelser, men der er stadig langt igen til at nå samme niveau som et land som Kenya i Østafrika.

Burkina Fasos moderne kunstliv er rigt facetteret og dynamisk. Så tidligt som i 1970 etablerede Burkina Faso en film festival - FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et la Television de Ouagadougou). Den har fundet sted lige siden ca. hvert andet år i marts.

De traditionelle masker har et stærkt visuelt udtryk, og det samme gælder nutidens billeder, skulpturer m.m. Nutidskunst fra Burkina Faso er meget anderledes end kunst fra fx Østafrika, hvilket bl.a. kan ses i den arabiske og franske indflydelse.

Kunstnere fra Burkina Faso

Salifoura
Salifoura (Burkina Faso)
Christophe Sawadogo
Christophe Sawadogo (Burkina Faso)
Suzanne Ouedraogo
Suzanne Ouedraogo (Burkina Faso)

Landefakta

Burkina Fasos flag

Areal: 274.200 km2


Befolkning: 15,8 mio. i 2010 (4,4 mio i 1960)


Sprog: Fransk (officielt sprog), 90% taler desuden lokale afrikanske sprog


Fødselsrate: 43,2/1000 i 2011 (den 5. højeste i verden)
Årlig befolkningstilvækst: 3,4 %


BNI pr. indbygger: 510 US$


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 69 US$


Forventet levealder: 53 år


Spædbørnsdødelighed pr. 1000 levendefødte: 78,9 i 2010 (217,13 i 1960)

Børnedødelighed under fem år pr. 1000:
166 i 2009 (201 i 1990)


Børn indskrevet i grundskole:  64% i 2009 (27% i 1991)


Procentdel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand: 76% i 2008 (41% i 1990)


Dansk bilateral bistand 2010 (udbetalinger):  187 mio. kr.

Danske bilaterale programmer 2010

  • Uddannelse
  • Landbrug
  • God regeringsførelse og menneskerettigheder
  • Makroøkonomiske reformer
  • Hiv/aids
  • Vand og sanitet
  • Generel budgetstøtte

Kilder
» UM.dk - Burkina Faso
» NationMaster.com - Burkina Faso
» CIA.org - The World Factbook
» UNFPA.org
» Wikipedia.org - Burkina Faso

Billeder (kort & flag): UM.dk - Burkina Faso