Enkel billedanalyse

1. Generelt

Hvem har malet billedet?
Hvornår er det malet?
Værkets titel

 

2. Billedbeskrivelse

Hvilket kontinent/land beskrives på billedet?
Hvilken scene beskriver maleriet?
Hvornår foregår denne scene?
Beskriv personer/ dyr/ natur /

 

3. Handling

Hvad udspiller sig på maleriet? (Brug evt. billedets titel)

 

4. Billedsprog

Hvilke materialer er brugt/ hvordan er billedet opbygget (fx grunding)
Billedets opbygning (roligt? uroligt?)
Find linjer (evt. vandrette eller lodrette linjer) i billedet
Karakteriser billedet i store træk (forgrund/mellemgrund/baggrund)
Er der tale om fugleperspektiv, frøperspektiv eller normalperspektiv?
Hvilke farver anvendes (kolde/varme/dystre/ mørke/lyse/klare) og hvilken stemning anslås med dem?

 

5. Symboler

Arbejder kunstneren med symboler og hvis ja, hvilke?
Hvilken funktion har symbolerne?

 

6. Fortolkning

Hvad ønsker kunstneren at udtrykke med sit billede?
Hvad synes du om billedet?
Kan billedet fortolkes forskelligt af forskellige mennesker - hvorfor?

 

7. Perspektivering

Relatér billedet til et eller flere andre malerier af maleren
Relatér dernæst til værker af andre kunstnere og kunstretninger
Relatér endelig til kunstneres eget liv og tid