Kvinders rettigheder

La raison de plus fort af Suzanne Ouedraogo
La raison de plus fort af Suzanne Ouedraogo (80 x 110 cm)

Suzanne Ouedraogo er opvokset i et land, hvor kvinder traditionelt er underlagt ægtemanden og de ældre kvinders beslutninger. Suzanne var godt igang med en kunstnerkarriere, da hun mødte sin mand. De blev gift, og han forbød hende at fortsætte med at male. Han ønskede ikke, at hun skulle tage sig friheder, der lå ud over den traditionelle rolle for kvinder. Det tog hende derfor flere år og et brudt ægteskab, før hun igen begyndte at male.

Drenge såvel som piger omskæres i Burkina Faso, som regel som et overgangsritual til voksenlivet. Piger omskæres, når de er omkring 9-11år. I Burkina Faso er den mest udbredt form, clitoridectomi (at skære dele eller hele clitoris af). Selve indgrebet er voldsomt traumatiserende for pigen. Det gør ondt, pigen bliver fastholdt af familiens kvinder, det bløder, såret kan blive inficeret, vokse sammen med ardannelse og kan senere få indflydelse på hendes sexliv og evnen til at føde uden komplikationer. Ifølge Population Council, der udførte et studie i Burkina Faso i 1998 var ca. 66% af alle kvinder omskårne på trods af, at det var forbudt ved lov. (H. Jones et. al. i Studies in Family Planning, Vol. 30, 1999 pp. 219-230). Men nogen succes har forbudet ikke været; UNICEF rapporterer, at i 2005 var tallet faldet til 25%. Til gengæld er antallet småbørn, der får foretaget indgrebet før de kan tale, steget. (unicef.org)

På engelsk bliver kvindelig omskærelse ofte kaldt 'female genital mutilation' (FGM) frem for 'female circumcision' for at understrege indgrebets unødvendighed og brutalitet.

Burkina Fasos Førstedame har brugt megen tid og mange kræfter på at ændre skikken for piger, så den koncentreres om undervisning til voksenlivet og udelader det blodige og ødelæggende indgreb. Suzanne Ouedraogo er også omskåret og har malet mange billeder, der fokuserer på selve det kirurgiske indgreb. Hendes voldsomme og farvemættede billeder viser, hvorledes hun er i stand til at visualisere sine personlige kampe, sejre og nederlag.

Billedet La raison de plus fort viser et fantasidyr på to ben med åben flab, spidse tænder og flagrende hår i stærke farver iklædt en opsnøret corsagee.

Billedet viser en kamp imellem de dybere kræfter i kvinden, udtrykt ved det dyriske vulgære væsen med tydelige feminine detaljer som corsage og hår, samt de stærke røde farver næsten som læbestift. Samtidigt signalerer billedet aggressivitet og styrke. Det efterlader beskueren med en følelse af, at her er udkæmpet en kamp - den opsnørede corsage, der samtidigt også viser en frihed fra et feminint panser, der næsten får hundyret til at danse. Et billede, der sender mange modsatrettede signaler, som på flere måder drager paralleller til Suzanne Ouedraogos egne kampe i livet.

I 1979 vedtog FNs Generalforsamling the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW (Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder). Den trådte i kraft i 1981. Over 50 lande har underskrevet erklæringen. Der er 7 af FNs medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret/stadfæstet konventionen; Iran, Palau, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tonga, og USA. (USA og Palau har underskrevet konventionen, men har ikke stadfæstet den.) Af ikke-medlemslande har bl.a. Vatikanet ikke godkendt konventionen (treaties.un.org). Lande, der har ratificeret konventionen, er lovmæssigt forpligtet til at efterkomme dens bestemmelser. De er også forpligtet til at indsende rapporter hvert fjerde år om de foranstaltninger, som er truffet for at efterkomme deres forpligtelser.


Emner

Mental sundhed
Mental sundhed
Kvinders rettigheder
Kvinders rettigheder
Menneskerettigheder
Menneskerettigheder
Børnesoldater
Børnesoldater
Vand
Vand
Demokrati
Demokrati
Bæredygtighed
Bæredygtighed