Lang billedanalyse

1. Formelle data
2. Beskrivelse
3. Analyse
4. Fortolkning
5. Perspektivering
6. Vurdering


1. Formelle data

1.1 Kunstner
1.2 Titel
1.3 Årstal
1.4 Teknik, fx olie på lærred, akryl, grafik, tegning...
1.5 Format

 

2. Beskrivelse

Beskriv værket objektivt

 • Sted, miljø, personer, relationer, gestik, mimik, handlingsmønster, evt. betydningsfulde detaljer

 

3. Analyse

3.1 Komposition

Hvordan er værket struktureret? Hvordan bliver øjet ledt rundt? Hvordan er billedelementerne organiseret på fladen? Hvordan er farver, former og linier er struktureret på lærredet? Hvordan er billedet beskåret?

Er kompositionen statisk eller ustabil/dynamisk?

 • Vertikal-, horizontal-, cirkel- eller trekantskomposition, det gyldne snit?
 • Diagonal-, oval- eller hyperbolkomposition

 

3.2 Bevægelse

Er der bevægelse i maleriet? Hvordan er det opnået?

 • Forrykkelse af balancepunktet, uharmonisk, perspektiv

 

3.3 Rum

Hvordan er rum behandlet i værket? Hvilke virkemidler er brugt og i hvor høj grad medvirker de til at skabe rum og oplevelsen af værket?

 • Overlapning af former, repoussior (et element anbragt i forgrunden for at skabe større illusion om afstand til baggrunden), brug af lys og skygge, skravering, størrelse

Har maleriet dybde? Hvordan er det opnået?

 • Ved hjælp af farveperspektiv (varme og kolde farver) eller linier og forsvindingspunkt?

 

3.4 Synsvinkel

Hvilken synsvinkel er der tale om?

 • Fugleperspektiv, frøperspektiv, normalperspektiv

 

3.5 Lys

Hvordan er lys brugt i værket?

 • Naturligt lyst, modlys, radiate (et objekt udstråler lys), symbolsk, formgivende (lys/skygge bruges ‘kun’ til at give form), udefrakommende lys (projektør), reflekteret lys, lyskilder, placering, lysmængde, hårdt eller blødt

3.6 Farve

Hvordan er farve brugt i værket?

 • primær- sekundær, komplimentærfarver
 • akromatiske farver (sort/hvid/grå)
 • monokromatisk (nuancer af en enkelt farve)
 • brækkede farver
 • valør (farvens løs/mørkeværdi)
 • farvetemperatur

 

3.7 Penselføring & marterialer

 • Hvordan har maleren ført sit værktøj? 
 • Hvad har det gjort ved værkets flade?
 • Hvilke materialer er det brugt?

 

 

4. Fortolkning

Med udgangspunkt i de forskellige elementer i analysen overvej følgende

 • Hvad ønsker kunstneren at udtrykke med sit billede? / Hvad vil billedet fortællle, kommunikere? Hvordan underbygges det af farve, lys, komposition osv.
 • Hvorfor blev billedet lavet? (propaganda, bestilling, inspiration, bogillustration, feriefoto?)
 • Hvorfor er billedet lavet som det er?
 • Hvilke tanker stemninger og følelser formulerer billedet? (Fx uhygge, glæde, angst, tryghed, romantik, rædsel eller kaos. Hvilke holdninger udtrykkes?)
 • Hvordan underbygges det af farve, lys, komposition osv.
 • Hvordan relaterer værket sig til Danidas udviklingspolitikse temaer?


5. Perspektivering

 • Relatér billedet til et eller flere andre malerier af maleren
 • Relatér dernæst til kunstneres eget liv og tid
 • Relatér endeligt til værker af andre kunstnere og kunstretninger

- Er billedet typisk for sit medie?
- Er billedet typisk for en bestemt tid? Nation?
- Udtrykker billedet en bestemt samfundsgruppes ideer?
- Kender vi nok til kunstnerens tid/sted/omgivelser til at forstå værket? 
- Har det nogen betydning hvor meget vi kender til et land/kultur/historie for hvordan vi kan forstå og eller synes om et værk?

 • Kan/bør kunstværker bruges til at illustrere noget som kunstneren ikke havde i sinde da han/hun skabte værket? Hvorfor/ Hvorfor ikke - fordele og ulemper. 
 • Hvor langt fra kunstnerens intentioner er det acceptabelt at bevæge sig hvis værket bruges i andre sammenhænge/ i ens individuelle fortolkning?
 • Hvor stor betydning har kunstnerens egne tanker om værket for beskuerens opfattelse af værket?
 • Bruger den afrikanske kunstner samme virkemidler som vestlige kunstnere?
 • Kan en vestlig billedanalyse bruges - hvorfor/hvorfor ikke/ hvilke dele? Evt. mangler?
 • Hvad fortæller det om os/vores skoling, syn på kunst/vores omgivelser?

 

6. Vurdering

Hvad synes du om billedet?
Hvad siger billedet dig?
Er dets budskab lykkedes?
Opfatter alle billedet på samme måde? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Inspirationskilder
http://www.skolekom.dk/~helmuth.jensen/billedprojekt/ANALYSE.HTM
http://www.kunsten.dk/Default.aspx?ID=116