Menneskerettigheder

Positions of Power af Nadir Tharani
Positions of Power, Article 9: 9.1.2 for Victor Serge af Tharani (76 x 56 cm, blæk på papir)

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning - Artikel 9 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder

Nadir Tharani, forfatter, arkitekt og kunstner har produceret en række meget forskellige porteføljer med tegninger og grafiske arbejder. De to billeder på udstillingen stammer fra porteføljen Positions of Power - Article 9. Tegningerne i porteføljen handler om vilkårlige tilbageholdelser, chikane, prygl, tortur, voldtægt og fængsling af dem, som ikke følger magthavernes krav – det kan være alle, fra gadesælgere, skolebørn, vælgere, passagerer, drømmere og gående, til dem, der ønsker et mere retfærdig liv for alle.

Billederne og nummereringen henviser til artikel 9 i “The Universal Declaration of Human Rights” (Verdenserklæringen om Menneskerettigheder) vedtaget af FN’s Generalforsamling, Resolution 217A (III) den 10. december 1948.

Det udvalgte billede, nr. 9-1-2 har undertitlen For Victor Serge, author and revolutionary. Victor Serge (1890-1947), var en fransk-russisk revolutionær og Tharani refererer til ham som symbol på kampen mod overmagten. Victor Serge blev tidligt politisk aktiv og anarkist (født i Bruxelles som søn af politiske flygtninge), hvilket resulterede i 5 år i fransk fængsel. I 1919 blev han og en gruppe russiske flygtninge deporteret fra Frankrig og udvekslet for franske officerer, der var blevet taget til fange af bolsjevikkerne. Han satte sig op mod Stalin og blev fængslet flere gange. I 1936 fik han og hans familie lov til at rejse til Vesten, men ved grænsen blev alle hans dokumenter - herunder de sidste kopier af hans bøger - konfiskeret. Da Tyskland invaderede Frankrig i 1940, blev han atter engang flygtning. Det lykkedes familien at flygte til Mexico.

Victor Serge skrev: "På tre essentielle punkter vil jeg aldrig give efter... Mennesket må gives dets rettigheder, sikkerhed og værdi. Uden dem, ingen socialisme... Mennesket og masserne har ret til at høre sandheden. Den er en forudsætning for intellektuel og moralsk sundhed... Socialisme kan kun udvikles gennem ideernes kamp."

Verdenserklæringen om menneskerettigheder indeholder 30 rettigheder/artikler, som alle mennesker har ret til. Menneskerettigheder er baseret på princippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er, at enhver person er et moralsk og fornuftigt væsen, der fortjener at blive behandlet med værdighed.

De inkluderer bl.a. ret til arbejde og ret til ligeløn for lige arbejde, ret til at gifte sig og stifte familie, ret til at bevæge sig frit og ret til en nationalitet, ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til mad, tøj, bolig og lægehjælp, og ret til undervisning. De dækker også ret til hvile og fritid.

De mest kendte rettigheder er nok: ret til menings- og ytringsfrihed, ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, ret til at søge asyl i andre lande og ret til at forsamles.

I mange lande i verden, inklusive de fire lande på denne udstilling, er man langt fra at kunne leve op til alle rettigheder. Fx fører arbejdsløshed og mangel på arbejde i den formelle sektor til at millioner af mennesker inklusive børn, forsøger at få en indkomst ved at sælge varer på gaden. Regering og politi griber ind med vold og magt, ødelægger sælgernes boder og jager dem væk. Retten til en tilstrækkelig indkomst til at kunne forsørge sig selv og sin familie er en ret på papiret, men eksisterer ikke i virkeligheden.

I Europa og Danmark stilles der bl.a. spørgsmål til, hvordan Menneskerettighederne skal fortolkes især i forbindelse med asyl, familiesammenføring, statsborgerskab og udvisning af unge indvandrere, som er vokset op i Danmark, men har begået kriminalitet.

youtube : The Universal Declaration of Human Rights
Human Rights Action Center: The Universal Declaration of Human Rights

Emner

Mental sundhed
Mental sundhed
Kvinders rettigheder
Kvinders rettigheder
Menneskerettigheder
Menneskerettigheder
Børnesoldater
Børnesoldater
Vand
Vand
Demokrati
Demokrati
Bæredygtighed
Bæredygtighed