Mental sundhed

Pesticide af Ehoodi Kichapi
Pesticide af Ehoodi Kichapi (160 x 110 cm, akryl på lærred og karton)

Den mest problematiske del af kroppen er hjernen, for hvordan kan man løse problemer i sindet, når det netop er den beslutningstagende del af maskineriet, der er defekt - Ehoodi Kichapi

Pesticide handler om at fjerne ukrudtet i sindet, om alle de ting som skaber problemer, forpester sindet og forårsager psykiske problemer. Det er et emne, som står den kenyanske kunstner Ehoodi Kichapi nær, for han har selv været plaget af psykiske problemer og fortæller, at maleriet er en undersøgelse af eller studie i individets sind og i, hvordan man renser ud i en selv og i sindet. I Pesticide handler det om individets problemer med sig selv, hvorimod maleriet Resisteur handler om, hvordan man som menneske formår at gøre sig resistent (modstandsdygtig) overfor omverdenens problemer og forhindre dem i at trænge ind i systemet.

Ehoodi Kichapi har arbejdet med både gadebørn og med mentalt syge, begge grupper er isolerede i det kenyanske samfund og har meget få rettigheder.

Mental sygdom er som i mange andre lande et tabu, et emne, som der generelt ikke bliver talt om eller taget hånd om. Det bliver ofte anset for at være u-afrikansk og som værende en vestlig lidelse (CNN.com). De fleste benægter ifølge Ehoodi Kichapi, at et familemedlem er mentalt syg, og forklarer det i stedet med, at personen blot foregiver at være skør for at opnå fordele, eller ignorerer det i håb om, at det går væk af sig selv. De bedre uddannede forstår mental sygdom som en lidelse, der i mange tilfælde kan behandles medicinsk, men mange kenyanere opfatter mentale lidelser som noget overnaturligt, og tror at personen er besat eller forhekset, og derfor kun kan helbredes af en præst eller en heksedoktor.

Mentale lidelser, som depression, er i henhold til FNs verdenssundhedsorganisation, WHO (WHO: Mental Health, 2009), et problem, der rammer hver fjerde menneske på et tidspunkt i livet.

På trods af det og på trods af at Kenya faktisk har et sundhedsprogram for psykisk sundhed og fokuserer på behandlingsmuligheder i lokalsamfundet, bruger regeringen kun 0.01% af sundhedsbudgettet på psykisk sundhed (BasicNeeds.org). I Kenya er der omkring 1 psykiater for hver 500.000 mennesker, og det estimeres, at ca. 3 mio kenyanere lever med psykiske lidelser (UN.org i CNN.com), samtidigt er der for lidt psykofarmaka, (ijmhs.com) og mange NGOers sundhedprojekter fokuserer primært på somatiske lidelser.

I dag er det sådan, at flere mennesker udvikler mentale problemer som følge af stofmisbrug: det kan være receptmedicin- og mariuhana-misbrug og heroinafhængighed. Ehoodi Kichapi mener, at dette er et direkte resultat af det pres, som folk oplever i det moderne Kenya.

Han forklarer, at mange Kenyanere tyr til naturmedicin, som de har større tiltro til end til konventionel medicin, som de frygter medfører afhængighed. Urtemedicinen kan nogle gange gemme på en kur som konventionel medicin har overset (eksempelvis blev malariamidlet Artemisinin fundet fra Kinesisk urtemedicin). Derfor sammenligner Ehoodi Kichapi sine billeder med urtemedicin - de er naturlig medicin, som skal være med til at helbrede samfundet ved at undersøge samfundets dårligdomme.

WHO Mental health video on youtube
World Health Organisation : Mental Health video

Emner

Mental sundhed
Mental sundhed
Kvinders rettigheder
Kvinders rettigheder
Menneskerettigheder
Menneskerettigheder
Børnesoldater
Børnesoldater
Vand
Vand
Demokrati
Demokrati
Bæredygtighed
Bæredygtighed