Sudan og Sydsudan

Sudan, som nu består af Nord og Sydsudan, ligger i den nordlige del af Afrika. Siden sin uafhængighed fra Storbritannien i 1956 har Sudan været plaget af næsten uafbrudt borgerkrig. Den nordlige del af Sudan er primært arabisk muslimsk, mens den sydlige del er kendetegnet ved kristen og afrikansk kultur. De forskellige etniske grupper kæmper om magt, religion, ejerskab af landets ressourcer og mulighed for selvbestemmelse. Især Nordsudans ønske om at indføre sharia-lov i hele landet har været kilde til modstand af den overvejende kristne og animistiske befolkning i syd.

I to borgerkrige kæmpede oprørsstyrker i syd mod de arabisk dominerede regeringer. Krigshandlingerne og hungersnød, som følge af krigene, har kostet millioner af mennesker livet og drevet endnu flere på flugt.

Konflikten i Darfur
I 2003 brød en separat væbnet konflikt ud i den vestlige del af Sudan i området Darfur. Oprørsgrupper bestående af områdets fastboende folkeslag kæmper mod regeringen og Janjaweed-militser.

En humanitær katastrofe
Darfur-konflikten har ført til utallige overgreb på civilbefolkningen med voldtægter, mishandlinger og drab. Mellem 200-400.000 mennesker har mistet livet og over 2,5 millioner mennesker er drevet på flugt som følge af konflikten, der betegnes som en humanitær katastrofe.

I 2002 blev der indledt fredsforhandlinger mellem regeringen og oprørsbevægelsen. I 2005 blev der indgået en fredsaftale, som sikrede Sydsudan udstrakt selvstyre samt retten til efter seks år at afholde en folkeafstemning om en mulig løsrivelse. Ved valget den 9.januar 2011 stemte ca. 99% for en løsrivelse fra Sudan. Sydsudan blev erklæret uafhængigt af Sudan den 9. juli 2011 og blev kort tid efter medlem nummer 193 i FN.

(Nord) Sudan grænser op til Egypten mod nord, Det Røde Hav mod nordøst, Eritrea og Etiopien i øst, Sydsudan mod syd, Den Centralafrikanske Republik mod sydvest, Tchad mod vest og Libyen mod nordvest. 

Sydsudan grænser op til Etiopien i øst, Kenya, Uganda og Den Demokratiske Republik Congo mod syd. Mod vest grænser det op til Den Centralafrikanske Republik, og mod nord ligger det sydlige Darfur, det sydlige Kordofan, White Nile og Blue Nile, der alle hører under det nordlige Sudan.

Desværre er der endnu ikke fred i hverken Nord eller Sydsudan, der er fortsat konflikter og vold. Konflikten i Darfur fortsætter, og Lord Resistance Army, ledet af Joseph Kony, som oprindelig opererede i Uganda, hærger nu i Sydsudan og også i de omkringliggende lande. Den er kendt for ekstrem brutalitet og bortførelse af børn, drengene bliver gjort til soldater og pigerne til sexslaver. Joseph Kony blev tiltalt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden ved Den Internationale Straffedomstol i Haag, Holland, i 2005, men har undgået tilfangetagelse.

I 2012 udbrød der uroligheder ved grænsen mellem Nord- og Sydsudan om bl.a. rige oliefelter. I september samme år blev der indgået aftaler mellem de to lande om olieeksport og etablering af en demilitariseret zone langs grænsen.

Olie en den vigtigste eksportvare for såvel Sudan som Sydsudan, men mens Sudan har et mere udviklet landbrug og mange mineralressourcer, har Sydsudan ikke noget veludviklet landbrug og en meget dårlig infrastruktur. Da Sydsudan ikke har adgang til havet kan landet kun eksportere sin olie ved at anvende den olieledning, som løber gennem Sudan.

Sudan har en lang tradition for såvel litteratur som musik. I 1960erne begyndte forfatterne at skrive om socialrealistiske emner. En stor del af litteraturen skrives på arabisk, men flere forfattere er oversat til engelsk og fransk. I 1989 indførte Sudans regering Sharialovgivning og mange kunstnere, forfattere og musikere flygtede fra landet eller blev fængslet. Forskellige former for musikalske traditioner/ceremonier blev forbudt. Såvel Sudan som Sydsudan har idag forskellige genrer af populær musik.

En lang række internationale donorer har været i Sudan og Sydsudan under og efter krigen og er stadig til stede, de støtter bl.a. myndighederne i opbygningen af et demokratisk regeringsapparat og ikke mindst i opbygningen af uddannelse, sundhed -og retssystemer. De to lande står overfor store udfordringer.

Kunstnere fra Sudan

Abushariaa
Abushariaa (Sudan)

Landefakta

Sudans flag

Areal: 1.861.484 km2 (2.505.800 km2 før Sudans deling)
Sydsudan: 644,329 km2


Befolkning: ca.36 mio (uenighed omkring tal) (42,3 mio. før Sudans deling - 11,5 mio. i 1960)
Sydsudan: 10,6 mio. (Juli 2012 est.)


Sprog: Arabisk og engelsk (officialle sprog), desuden Nubisk, Ta Bedawie, Fur samt andre regionale sprog


Fødselsrate: 33,5/1000 i 2011 (50.5/1000 i 1967)
Årlig befolkningstilvækst: 2,2 % (2,3 i 1960)


BNI pr. indbygger: 1.220 US$
Sydsudan: 984 US$ (Mere end halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen)


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 54 US$


Forventet levealder: 58 år (40,7 i 1960)


Spædbørnsdødelighed pr. 1000 levendefødte: 69,3 i 2009 (119 i 1960)
Sydsudan: 71.8 (est. 2012)
Børnedødelighed under fem år pr. 1000108 i 2009 (201,1 i 1960)


Børn indskrevet i grundskole: ingen data
Sydsudan: Det skønnes (2011), at mere end 80% af det sydlige Sudans befolkning ikke kan læse eller skrive. Udfordringerne er særlig alvorlig, når det kommer til piger. Syd Sudan har forholdsmæssigt færre piger, som går i skole end noget andet land i verden. Kun ét skolebarn ud af fire er en pige og analfabetisme blandt kvinder er den højeste i verden.


Procentdel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand: 57% i 2008
Sydsudan: 55%


Dansk bilateral bistand 2010 (udbetalinger)202 mio. kr.

Danske bilaterale programmer 2010

  • Nærområdebistand
  • Grundskoleuddannelse
  • Konflikthåndtering
  • Kapacitetsopbygning

 

Kilder

» UM.dk - Sudan
» NationMaster.com - Sudan
» CNN - South Sudan
» National Bureau of Statistics 
» CIA.org - The World Factbook 
» UNFPA.org 
» FMR Education Supplement

Billeder (kort & flag): UM.dk - Sudan