Tanzania

Tanzania ligger i Østafrika på grænsen til det sydlige Afrika. Det grænser til Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Zambia, Malawi og Mozambique.
Fra 1880'erne til 1919 indgik fastlandsdelen i den tyske koloni Tysk Østafrika. Efter det tyske nederlag i 1. verdenskrig blev området overdraget til Storbritannien, hvor det forblev til uafhængigheden i 1961. Tanganyika og Zanzibar blev i 1964 forenet til Den forenede republik Tanganyika og Zanzibar, senere omdøbt til Tanzania. Det er et land med 120 forskellige etniske grupper og næsten lige så mange muslimske indbyggere som kristne.

Julius Nyerere blev Tanzanias første præsident og regerede fra uafhængigheden frem til 1985. Hans vision var at skabe et land som var fri af sygdom, uvidenhed og fattigdom. Med Arusha deklarationen fra 1967 blev Tanzanias socialistiske eksperiment grundlagt. Skoler, sundhedsklinikker og virksomheder blev nationaliseret og kiswahili indført som nationalt sprog. Alle børn skulle sikres skolegang, alle syge sikres behandling, og organiserede landsby kooperativer skulle sikre beskæftigelse og udbytte til alle. Arusha-deklarationen forbød landets ledere at have flere lønninger eller økonomiske interesser ved siden af jobbet.

Efter en periode med økonomisk vækst satte bl.a. oliekrisen en stopper for væksten, og med den anden oliekrise var gælden enorm og lånemulighederne begrænsede. I 1985 måtte Tanzania acceptere at indføre strukturtilpasningsprogrammer efter krav fra Verdensbanken og den Internationale Valutafond. Der var tale om en tvungen liberalisering, som bl.a. betød, at uddannelse for alle ikke længere var gratis.

Den tanzanianske økonomi er meget afhængig af landbruget, som tegner sig for mere end 25% af BNP, giver 85% af eksporten, og beskæftiger 80% af arbejdsstyrken. Salgsafgrøder, herunder kaffe (dens største eksport), te, bomuld, cashewnødder, sisal, nelliker, og pyrethrum, tegner sig for langt størstedelen af ​​eksportindtægterne. Andre indtægter kommer fra industri (23%) og lidt minedrift.

Tanzanias landbrugsudvikling har ikke været en succes. Topografi og klimatiske forhold begrænser dyrkede afgrøder til kun 4% af landarealet. Der er stadig uopdyrkede områder og dermed også nye muligheder, men store dele af landet er præget af udpining af jorden, faldende udbytte og unge, der tager til byerne. Byerne skal således klare deres egen naturlige tilvækst og den tilvækst, der kommer fra unge, der forlader landsbyerne. Hvert år kommer næsten en million unge ud på et lillebitte arbejdsmarked, og det er urealistisk at forvente, at den moderne sektor kan skaffe arbejde til de næste generationer. I Dar es Salaam er der en arbejdsløshedsprocent på 46, og de fattige landdistrikter er præget af, at de unge søger væk.

Knud Vilby skriver i Uafhængig? Afrikanske udfordringer, at de fleste af dem, som han interviewede, er glade for, at man har fået flerparti-demokrati. Men de siger, at demokratiet har øget korruptionen, for nu er der flere, der skal betale og betales. Flere siger også, at demokratiet øger de religiøse spændinger. Kristne og muslimer har traditionelt levet fredeligt sammen, men med øget missionsvirksomhed øges konkurrencen, og med et flerpartisystem er det vanskeligt at holde religion væk fra partipolitik. Islam gør nu, hvad kristne kirker har gjort i generationer. Der investeres voldsomt både i moskeer og i muslimske sundhedsklinikker og skoler. Der har også været vækst i konservativ kristen mission. Samlet betyder det, at gamle balancer udfordres. De religiøse spændinger øges samtidig med, at den økonomiske ulighed vokser.

Kunst & musik
Tanzania er mere kendt for kunst og musik end for litteratur, selvom landet har en lang tradition for mundtlig litteratur og har flere kendte forfattere. Inden for kunst er to stilarter  verdensberømte, Tingatinga malerier og Makonde skulptur.

Den mest kendte maler fra Tanzania er Edward Saidi Tingatinga. Tingatinga er en afrikansk malestil, som har sit udgangspunkt  i Tanzania i slutningen af 60erne og begyndelsen af 70erne. Malestilen er opkaldt efter grundlæggeren Edward Saidi Tingatinga, som malede afrikanske dyr, fugle på savannen eller situationer fra landsbylivet. Han brugte cykellak og malede på masonit plader og skabte sin egen særprægede udtryksform af naivistiske, farverige motiver med blank overflade. En ny generation af Tingatinga kunstnere har taget arven op efter E. S. Tingatinga. De maler fortsat med cykellak, men har byttet masonitpladerne ud med  lærred og videreført  cykellak maleriet med nye frække, farverige og humoristiske motiver og detaljerede kompositioner.

Makonde skulptur er lavet af ibenholt træ. Makonde er en af ​​de fem store stammer i Tanzania, der oprindelig migrerede fra Mozambique til det sydlige tanzaniske højland. Deres forunderlige skulpturer er baseret på temaer som liv, kærlighed, det gode og det onde, og deres tro om menneskets oprindelse. Hver skulptur er altid skåret ud af et enkelt stykke træ, uanset hvor indviklet motivet er. George Lilanga er Tanzanias mest kendte billedhugger. Han er verdenskendt for at være den første, der begyndte at male sine makonde-inspirerede skulpturer.

Musikindustrien i Tanzania har oplevet mange forandringer i de seneste ti år. Udefra-kommende påvirkninger er blevet blandet med den rige tanzanianske kultur og Tanzanias musikere er nu blandt ​​de bedste kunstnere i Østafrika.

Musikken i Tanzania spænder fra traditionel afrikansk musik og taarab til en særlig hip hop kendt som bongo fleva. Tanzania har også sin egen afrikanske rumba dansemusik. Taarab har islamiske rødder og kombinerer afrikansk slagtøj med instrumenter fra Europa (guitar), Mellemøsten (oud og qanun) og Østasien (taishokoto). Tanzanianske hip hop kunstnere ser sig selv som anderledes end amerikanske kunstnere, da de fokuserer mere på økonomiske spørgsmål og mindre på vold. Danskeren Esben Sørensen kendt i Tanzania under musikernavnet Mzungu Kichaa (crazy white man) hitter med sine sange på Kiswahili.

Se links under kunst, film & musik

Kunstnere fra Tanzania

Nadir Tharani
Nadir Tharani (Tanzania)

Landefakta

Tanzanias flag

Areal: 947.300 km2


Befolkning: 43,7 mio. (10,4 mio i 1961)


Sprog: Swahili (officielt sprog) samt engelsk ved universitetet og handel, desuden lokale afrikanske sprog samt arabisk på Zanzibar


Årlig befolkningstilvækst: 2,9 % (2,9 i 1960)


BNI pr. indbygger: 500 US$


Udenlandsk bistand pr. indbygger: 67 US$


Forventet levealder: 56 år (43,8 i 1960)


Spædbørnsdødelighed pr. 1000 levendefødte: 68,4 i 2009 (142 i 1960)
Børnedødelighed under fem år pr. 1000108 i 2009 (241 i 1960)


Børn indskrevet i grundskole: 97% i 2009


Procentdel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand: 54% i 2008


Dansk bilateral bistand 2010 (udbetalinger): 727 mio. kr.

Danske bilaterale programmer 2010

  • Sundhed
  • Transport
  • Miljø
  • Erhverv
  • God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder
  • Budgetstøtte og institutionelle reformer

 

Kilder
» UM.dk - Tanzania
» NationMaster.com - Tanzania
» CIA.org - The World Factbook
» UNFPA.org
» Wikipedia.org - Tanzania

Billeder (kort & flag): UM.dk - Tanzania